UDT - NITOMI-LPG BIAŁOGARD

UDT

BADANIA TECHNICZNE WÓZKÓW WIDŁOWYCH I URZĄDZEŃ MAGAZYNOWYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla wszelkich urządzeń posiadających m. in. mechaniczny napęd podnoszenia, wymagane jest uzyskanie badań UDT. Dotyczy to także tradycyjnych wózków widłowych, które w myśl zapisów ustawy z dnia 21.12.2000 r. – podlegają dozorowi technicznemu. Zatrudnieni przez nas konserwatorzy, posiadają uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego, co pozwala na fachową opiekę nad wszystkimi urządzeniami oraz opracowanie i prowadzenie stosownej dokumentacji.

W przypadku wykrycia jakichkolwiek uchybień w zakresie bezpieczeństwa, zaproponujemy Państwu najlepsze rozwiązanie w celu ich wyeliminowania i przywrócenia bezpieczeństwa pracy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla wszelkich urządzeń posiadających m. in. mechaniczny napęd podnoszenia, wymagane jest uzyskanie badań UDT. Dotyczy to także tradycyjnych wózków widłowych, które w myśl zapisów ustawy z dnia 21.12.2000 r. – podlegają dozorowi technicznemu. Zatrudnieni przez nas konserwatorzy, posiadają uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego, co pozwala na fachową opiekę nad wszystkimi urządzeniami oraz opracowanie i prowadzenie stosownej dokumentacji.

Scroll Up