Klauzula informacyjna - NITOMI-LPG BIAŁOGARD

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Panią/Pana, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest:
NITOMI-LPG Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 11A, 78-200 Białogard, e-mail: nitomi@nitomi.pl

2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
a) otrzymania odpowiedzi na pytanie dotyczące produktów i usług oferowanych przez Spółkę,
b) otrzymywania informacji marketingowych.

3. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda,
b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwiony interes administratora, którym jest marketing bezpośredni.

4. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:
Pani/Pana dane mogą być przekazywane wyłącznie:
a) podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie,
b) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Okres przechowywania danych:
do czasu wniesienia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.

6. Ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

7. Podanie przez Panią/Pana danych jest:
dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie przyczyną nie uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie / skutkować będzie niemożliwością otrzymywania ofert marketingowych.

8. Pani/Pana dane:
nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu.

Scroll Up